Opći uvjeti i pravila

 

1. Korišteni izrazi

U ovom dokumentu (u daljnjem tekstu: Operacije općih uvjeta) korišteni su sljedeći izrazi:

 • Ovlašteni agent ili tvrtka: tvrtka Zlati rez d. o. o., Kolovec 8, 1235 Radomlje, Slovenija, matični broj: 2372622000, ID PDV: SI35602490, kojeg zastupa direktor Ludvik Uhan.
 • Ovlaštenik ili klijent: fizička ili pravna osoba koja potpisuje ugovor s nekom tvrtkom ili ovlašćuje društvo i prihvaća opće uvjete poslovanja ZLATNI REZ d. o. o ..
 • Uredba: Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila o naknadi i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja, otkazivanju ili dugim kašnjenjima letova i stavljanju van snage Uredbe (EEZ) ) Br. 295/91 i drugi propisi koji opravdavaju predmet zahtjeva;
 • Zračni prijevoznik: trgovac odgovoran za let klijenta.
 • Naknada: iznos novca na koji klijent ima pravo, na temelju (nacionalne i / ili europske) regulative koja definira i određuje uvjete za to pravo.
 • Ugovor: Pravni akt u kojem se klijent i tvrtka dogovaraju o poslovima koje će agent obavljati za klijenta i visini nagrade za provedene aktivnosti i s tim povezanim mogućim troškovima.
 • Autorizacija: pravni dokument koji klijent izdaje agentu.
 • Zahtjev: postupak pregovora s zrakoplovnim prijevoznikom, s ciljem kompenzacije kupcu.
 • Potvrda ugovora s zračnim prijevoznikom: obvezna prethodna pismena potvrda klijenta, kako u smislu sadržaja tako i u iznosu novca.
 • Zaključak aktivnosti agenta i osnova za izdavanje računa: obavijest agenta o postignutom sporazumu s zračnim prijevoznikom.

2. Uspostavljanje poslovnog odnosa

Tvrtka i klijent uspostavljaju poslovni odnos potpisivanjem ugovora i / ili autorizacijom.

3. Pravna obavijest – autorska prava

Sav sadržaj objavljen na web stranici tvrtke ZLATI REZ d. o. o. zaštićeno je autorsko djelo ZLATI REZ d. o. o. sukladno odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima (“Narodne novine RS”, br. 16/07, dopune i dopune, u daljnjem tekstu: ZASP). Zabranjeno je umnožavanje, distribucija, modifikacija, javno predstavljanje i reprodukcija i drugi oblici iskorištavanja autorskog djela bez izričitog pismenog odobrenja ZLATI REZ d.o.o.

Dokumenti objavljeni na web stranici koriste se samo u nekomercijalne svrhe i u skladu s odredbama ZASP-a. Njihova je priroda u potpunosti informativna i ne obvezuje gospodarsku tvrtku. Ponovna upotreba dopuštena je samo uz izričit pisani pristanak zakonskog zastupnika tvrtke i jasne naznake izvora podataka.

Unatoč želji za redovitim i brzim održavanjem sadržaja, tvrtka ne preuzima i ne može preuzeti odgovornost za njihovu točnost i cjelovitost te za bilo kakvu štetu nastalu uporabom ovih web stranica ili njenih sadržaja.

Svi korisnici objavljenog sadržaja koriste ga na vlastiti rizik. Tvrtka zadržava pravo izmjene, dodavanja ili uklanjanja web stranica (u cijelosti ili djelomično) bez prethodne najave.

4. Pravna obavijest – zaštita osobnih podataka

ZLATI REZ d. o. o. se obvezuje da će zaštititi povjerljivost osobnih podataka klijenata u skladu s odredbama:

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine RS”, br. 86/04, s izmjenama i dopunama) i
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Tvrtka se obvezuje da, ni pod kojim uvjetima, neće osobne ili, bez izričitog odobrenja, druge podatke prenijeti trećoj strani ili trećoj strani neće dozvoliti uvid u osobne ili druge podatke stranaka, osim ako javni zahtjev ne zahtijeva razumno zahtjev. ili ako je takva obaveza propisana zakonom i u sljedećim slučajevima:

 • ako se podaci koriste kao razlog vezan za tužbeni zahtjev;
 • ako je potrebno za ispunjenje ugovora s klijentom;
 • ako je to potrebno zbog pravne obveze, administrativnog ili sudskog poretka;
 • ako je to potrebno za uspostavu ili zaštitu pravnih zahtjeva ili za zaštitu sudskih akata;
 • ako klijent izričito pristane.

U svrhu pružanja usluga koje nudi, tvrtka će prikupljati i pohranjivati ​​sljedeće podatke:

 • ime i prezime fizičke osobe (uz fotokopiju osobnog dokumenta sa slikom)
 • porezni broj (u mjeri u kojoj je to nužno za pružanje usluga);
 • e-pošta za obavijesti i komunikacije;
 • telefonski broj fizičke osobe ili zakonskog zastupnika pravne osobe (koliko je to strogo)
 • potreban za pružanje usluga);
 • podatke o stalnom ili privremenom prebivalištu; podatke o sjedištu
 • pravne osobe;
 • podatke o bankovnom računu fizičke ili pravne osobe.

Klijent se može obratiti tvrtki u bilo kojem trenutku putem e-maila info@delayco.com ili na adresu Kolovec 8, 1235 Radomlje, Slovenija, slanjem zahtjeva za crticu svojim osobnim podacima, pregledom, ispravkom ili brisanjem svojih osobnih podataka informacija. Tvrtka se obvezuje da će sljedeći radni dan odgovoriti na zahtjev klijenta.

Podatke mogu obrađivati ​​zaposlenici tvrtke ZLATI REZ ili drugi koji su raspoređeni za rad na slučaju. Svi podaci bit će pohranjeni na sigurnim poslužiteljima koji su u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Tvrtka nije odgovorna za neovlaštenu obradu podataka do koje može doći kada se podaci pohranjuju na poslužitelje.

5. Plaćanje

ZLATI REZ obavještava kupca / kupca o indikativnim troškovima i visini nagrade prije zaključenja ugovora i / ili potpisa autorizacije. Plaćanje se utvrđuje nakon završetka pregovora, kada se klijent i tvrtka dogovore na određeni iznos.

ZLATI REZ nije odgovoran za bilo kakve dodatne troškove kupca koji bi se mogli pojaviti tijekom odštetnog zahtjeva.

6. Komunikacija

Komunikacija ZLATI REZ i klijenta sastoji se od e-pošte i telefonskih poziva. ZLATI REZ dužan je odgovoriti na sve poruke u roku od dva radna dana. Ako to ne učini, klijent ima pravo otkazati ugovor.

Kupac je odgovoran za komunikaciju s tvrtkom ZLATI REZ, odgovornom za reaktivnost i prijenos svih podataka u roku od tjedan dana. Kupac se slaže da svim komunikacijama s zračnim prijevoznikom upravlja ZLATI REZ.

7. Sporovi i nadležnost

ZLATI REZ može izmijeniti ove uvjete u bilo koje vrijeme bez prethodne najave, ali samo ako promjena ne šteti pravima stranaka koja su već vezana Općim uvjetima. Tvrtka se obvezuje da će sve sporove rješavati obostrano, u obostranu korist i u skladu s najvišim standardima poslovanja. U slučaju nepremostivih prepreka nadležan je nadležni sud u Ljubljani.

Zlati rez d. o. o.
Redatelj Ludvik Uhan